Advokat Stefan Liliebäck AB

En trygg, engagerad och lojal advokat som du finner på Strandvägen i Arvika


 Under dessa Corona-tider har advokatbyrån minskat de sociala kontakterna. Genomgång sker numera regelmässigt på video via appen Zoom. Det fungerar utmärkt. Välkommen och ring om du vill ha en genomgång över zoom.

Kontakta mig

Välkommen till Advokat Stefan Liliebäck AB

En advokats främsta plikt är att, i enlighet med vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga lojalt tillvarata klientens intressen. Denna grundsats genomsyrar min verksamhet.


Mitt främsta redskap i advokatverksamheten är hög kompetens och bred erfarenhet. Jag har fullständig domarutbildning och jag har varit verksam i rättslivet under nästan 40 år. 


Min byrå är allmänpraktiserande. Det innebär att jag åtar mig alla slags uppdrag där jag anser mig ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna lämna ett fullgott biträde. Jag har dock en viss inriktning inom vilken den största delen av mina uppdrag kan innefattas. Denna inriktning består främst av:

Skicka ett meddelande