Din personliga advokatbyrå i Arvika

En advokats främsta plikt är att, i enlighet med vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga lojalt tillvarata klientens intressen. Denna grundsats genomsyrar min verksamhet. Mitt främsta redskap i advokatverksamheten är hög kompetens och engagemang för er som klienter.

Mina klienter utgörs av företag och privatpersoner från främst Värmland, men jag har också klienter från övriga delar av landet och från Norge.

Advokat Stefan Liliebäck

Befattning: Advokat
Advokat sedan: 1993

Telefon:
Mobiltelefon: 070-562 89 69
E-post: stefan@advste.se

Verksamhetsområden

Brottmål
Civilrätt
Fastighetsrätt
Familjerätt
Processrätt
Förvaltningsrätt
Ersättning- och skadeståndsrätt

Affärsjuridik


Språk

Svenska
Engelska

Utbildning

Lunds Universitet (jur kand, 1979)

Fullständig domarutbildning


Erfarenhet

Tingsnotarie (Växjö tingsrätt 1979 – 1981)
Hovrättsfiskal, tingsfiskal & hovrättsassessor (Hovrätten för Västra Sverige 1981 – 1990)
Rådman (Arvika tingsrätt 1990 – 1991)
Biträdande jurist & advokat (advokat Thor Olsson AB 1991 – 1995)

Advokat (Advokaterna Olsson § Liliebäck, 1995 – 2017)
Advokat (i egen regi, 2018 – framöver)